Fritid

Shopping

Ferie og oplevelser

Online

Diverse

Shopping

Tip: Begræns dit tøjforbrug og køb kvalitet

En dansker køber i gennemsnit 16 kg tøj årligt. Dette udleder 338 kg CO2e. Hvis du køber tøj af god kvalitet, vil dit tøj holde lang tid, og derved undgår du at skulle købe nyt hele tiden. CO2e-udledningen fra en enkelt bomulds t-shirt er 6,3 kg CO2e, og for jeans 13 kg CO2e. Dette stammer fra produktionen af fibrene, stoffet og syning af det færdige produkt, foruden transporten til butikken. Køb derfor færre stykker tøj men af en bedre kvalitet. Undlader du at købe 4 par jeans og 7 t-shirts over et år, vil du spare over 100 kg CO2e.

Kilder

Aktivitet
CO2 i kg.
Kilde:
Bomuld t-shirt, 250 g, produktion til detail i alt
6300 g
Jeans, Lean Dean Lost Legend,produktion til detail i alt
13100 g
Jeans, Tilted Tor Dry Royal Embo, total LCA
12470 g
Jeans, Grim Tim Conjunctions, total LCA
11960 g
Årligt tekstil forbrug, dansker (16 kg tøj)
338 kg

Tip: Køb økologisk bomuldstøj

Økologisk bomuld er det mest klimavenlige materiale til tøj. CO2e-udledningen under produktionen svarer til 40% af konventiel bomuld og 25% af polyester. Overvej også hvilket land materialet kommer fra. Vælg fx USA over Indien, da de i USA har mere vedvarende energi. Hold dig helst helt fra polyesterbaseret tøj, da det produceres af olie. Vælger du at købe en t-shirt a 250 g om måneden i økologisk bomuld istedet for polyester, vil du årligt spare 213 kg CO2e.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Polyester fra USA, råmaterialer + fiberproduktion, udledning for 1 ton spundet fiber
9520 g
Økobomuld fra USA, råmaterialer + fiberproduktion, udledning for 1 ton spundet fiber
2350 g
Bomuld fra USA, råmaterialer + fiberproduktion, udledning for 1 ton spundet fiber
5890 g

Tip: Reparer dit ødelagte tøj

Ofte skifter vi ikke vores tøj ud, fordi det går i stykker, men fordi moden skifter, eller vi synes vi trænger til noget nyt. Hvis dine jeans alligevel er gået i stykker, så overvej om du ikke kan lappe dem i stedet for at købe et par nye. Et par jeans har allerede udledt 8-13 kg CO2e, når du køber dem i butikken. Reparerer du eller din skrædder to par jeans og to t-shirts om året, vil du have sparet 39 kg CO2e.

Kilder

Kilder:

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Jeans, Grim Tim Conjunctions, produktion til detail i alt
8430 g
Jeans, Lean Dean Lost Legend, total LCA
16630 g
Bomuld t-shirt, 250 g, produktion til detail i alt
6300 g

Tip: Køb en bærbar istedet for en stationær computer

EHvis din gamle computer ikke fungerer længere, og du er nødsaget til at købe en ny, så vælg en bærbar computer fremfor en stationær. Produktionen af en bærbar computer udgør kun ca. 40% af en tilsvarende stationær computer, og størmforbruget for den bærbare er væsentligt lavere. Køber du ny computer hver tredje år, giver skiftet til bærbar en årlig CO2e-besparelse på 121 kg. Kan du beholde din computer i flere år, vil du samlet set over din levetid købe færre computere, og dermed vil din besparelse blive endnu større.

Tip: Køb genbrugstøj

Det danske forbrug af tøj er stort og udgør en markant synder i vores CO2e-regnskab. Hvis du primært køber genbrugstøj, kan du reducere din udledning af CO2e me helt op til 62%. Dette svarer til 210 kg CO2e om året. Det tøj du ikke selv har behov for længere kan du sælge. Sørger du for at købe kvalitet vil gensalgsværdien være højere. Kan du ikke få tøjet afsat, kan det afleveres til Røde Kors eller i din lokale tøjcontainer.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Årligt tekstil forbrug, dansker (16 kg tøj)
338 kg
Årligt tekstil forbrug med genbrug, dansker (6,1 kg tøj)
128 kg

Tip: Overvej hvilken telefon du køber

Hvis din gamle telefon er gået i stykker og ikke står til at redde, så overvej hvilken type telefon du køber. En Fairphone 2 telefon udleder f.eks. 60% CO2e af en Iphone 11 i hele telefonens levetid, hvilket svarer til en besparelse på 28,1 kg CO2e. Brugtmarkedet for telefoner er stort i Danmark, da de er populære som gaver og folk derfor tit ender med adskillige telefoner. Det er altså nemt at købe selv nye modeller brugt, hvilket har en minimal CO2-udledning.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Smartphone, Iphone 11
72 kg
Smartphone, Fairphone 2
43,9 kg

Tip: Del dine ting

Står du og mangler en borhammer eller rystepudser? Så lån en af naboen i stedet for at købe selv. Vi har alle ting stående i skuret eller på loftet, der ikke bliver brugt mere end et par gange om måneden eller året. Ved at låne af naboen sparer du CO2e, da de fleste tings største udledning stammer fra især produktionsfasen. Fx udleder produktionen af en boremaskine 26 kg CO2e, mens brugsfasen kun udleder 0,45 kg CO2e. Vælger du at dele ti lignende stykker værktøjmed naboen, sparer I 130 kg CO2e hver.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Electric Drill (packaged cordless hammer drill, draper 14.4V), materials (LCA)
16,22 kg

Gå til kilde

Kilde: Tvivlsom

Electric Drill (packaged cordless hammer drill, draper 14.4V), process (LCA)
8,04 kg

Gå til kilde

Kilde: Tvivlsom

Electric Drill (packaged cordless hammer drill, draper 14.4V), distribution (LCA)
2,34 kg

Gå til kilde

Kilde: Tvivlsom

Electric Drill (packaged cordless hammer drill, draper 14.4V), use phase (LCA)
0,45 kg

Gå til kilde

Kilde: Tvivlsom

Tip: Benyt cirkulært genbrug af babytøj

Cirkulært forbrug adskiller sig fra lineært forbrug ved, at man giver ting videre, man ikke har brug for, i stedet for at smide dem ud. Babyer vokser hurtigt ud af deres tøj, så i stedet for at købe nyt babytøj, kan du opnå en økonomisk og klimamæssig fordel ved at benytte dig af tilbud, hvor tøj deles af flere familier. Hvis fx du får en tøjpakke i kvartalet og deler med fem familier gennem to år sparer du 110 kg CO2e årligt ift. at købe nyt tøj hver kvartal.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Gennemsnitlig udledning for 1 kg tøj
24 kg

Ferie og oplevelser

Tip: Undgå ferier med krydstogtskib

På en krydstogtsferie udleder man som person ca tre gange så meget CO2e, som hvis man i samme tidsrum havde opholdt sig på land. En tur på 3000 km udleder pr. person 230 kg CO2e i bil med fire personer, 800 kg CO2e i fly og 600 – 1200 kg CO2e på et krydstogtskib afhængig af passagerantal på skibet. Vælger du alligevel krydstogtsferien, så gå efter selskaber, der kobler sig til landstrømsanlæg for at begrænse udledningen af sodpartikler og CO2e i de tætbefolkede havnebyer.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Krydstogtskibe
Udleder 3 x så meget CO2e som en tilsvarende ferie på land.
Krydstogtskib, 1 ferie
820 kg CO2e
Udlednings-gennemsnit for nye solgte biler i DK
109 g/km
Fly, økonomiklasse
163 g/personkm
Beregning af klimaaftryk

Tip: Vælg et stort krydstogtskib

Hvis du vælger en ferie med krydstogtskib, så gå efter et skib med over 1000 passagerer. Ligesom for andre transportformer, sænker det CO2e-udledningen pr. passager, jo flere folk der er ombord. Vælger du skibet med plads til 1000-7000 passagerer fremfor kun 100-1000 passagerer, vil et krydstogt i fx Sydeuropa (ca 4000 km) således halveres i udledning fra 1600 kg CO2e til 800 kg CO2e.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Krydstogtskib, 100-1000 passagerer
400 g CO2/person/km
Krydstogtskib, 1000-7000 passagerer
200 g CO2/person/km

Tip:Tag på ø-ferie i Danmark

En færge udleder faktisk mere CO2e end et fly pr. km. Dette behøver dog ikke udelukke færgeture helt fra ferien. Vælger du dansk øferie i stedet for en tur til Mallorca (620 kg CO2e), vil den samlede udledning for ferien stadig være mindre hvis turen fx går til en af Danmarks klimahøjborge Samsø (20 kg CO2e). Du sparer altså 600 kg CO2e trods ferien inkluderer en færgetur.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Udlednings-gennemsnit for nye solgte biler i DK
109 g/km
Færge, gennemsnit DK indenrigs
1,7 kg/personkm
Færge, Sj. Odde – Ebeltoft
3,4 kg/personkm
Fly, økonomiklasse
163 g/personkm
Fly, gennemsnit langdistance. Inkl radiative forcing og lufthavne mm.
320 g/personkm
Concito: Carbon footprint

Tip: Vælg energieffektive fly

Ældre fly er langt mere CO2e-belastende end nyere modeller. En tur til New York i et ældre energiineffektivt fly udleder ca 5200 kg CO2e, hvor et moderne energieffektivt fly udleder ca 3200 kg på samme tur. Nogle flyselskaber anvender mere moderne fly end andre, så CO2-udledningen for samme tur kan derfor variere meget fra flyselskab til flyselskab. På atmosfair.de kan du i deres Airline Index se forskellen på forskellige flyselskabers udledning, når du beregner klimaaftrykket for en rejse.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Energiineffektivt fly til new york
5200 kg
Energieffektivt fly til new york
3200 kg

Tip: CO2-kompenser din flyrejse

Den bedste CO2-kompensation er at undgå flyrejser, og kompensation kan ikke retfærdiggøre ekstra flyrejser. CO2-kompensation virker kun, hvis man støtter nye (additionelle) klimaprojekter. Støtte til allerede planlagte klimaforbedringer kan ikke betegnes som reél CO2-kompensation, da projekterne alligevel var blevet udført. Gå efter certificeringer som Gold Standard eller VCS når du CO2-kompenserer. Undgå at købe kompensation direkte gennem flyselskaberne, da de ofte ikke bruger livscyklusanalyse til at beregne flyturens klimabelastning og dermed ikke medregner påvirkning fra fx kondensstriber og lufthavne.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Klimakompensation

Tip: Udforsk Europa når du skal på ferie

Udforsk Europa i bil, tog eller bus. Du kommer let rundt uden fly, og kan lade selve turen være en del af ferieoplevelsen. Hvis du vælger at flyve, så er afstanden til destinationen en afgørende faktor for din CO2-udledning. En flytur til USA eller Thailand udleder 5-6 ton CO2e pr. person, hvor en flytur indenfor Centraleuropa i snit udleder 0,5 ton CO2e pr. person. Vælger du tog eller bus i stedet for, udledes kun knap 100 kg CO2e.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Fly på en tur til fx Paris
467 kg
Bil med 4 pers til Paris
110 kg
Bus til Paris
74 kg
Bus til Paris
94 kg
Energiineffektivt fly til new york
5200 kg
Energieffektivt fly til new york
3200 kg

Tip: Beregn din feries klimabelastning

Flere hjemmesider tilbyder skræddersyet klimaberegning, hvor du kan taste din specifikke ferie ind og få øjeblikketligt klarlagt dens klimabelastning. Du kan også sammenligne samme tur med forskellige transportmidler eller flytyper. Derved kan du anskueliggøre, om du kan nå samme destination med et mindre klimaftryk. Hvis du vælger en bustur til Paris retur istedet for i fly, kan du fx spare ca 250 kg CO2e. Indtast din egen ferie på fx klimatsmartsemester.se og se forskellen.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Beregning af klimaaftryk
Beregning af klimaaftryk
Beregning af klimaaftryk

Tip: Rejs i nordiske lande

Når du rejser, er der stor forskel på, hvor meget dit hotelophold udleder, alt efter hvilket land du overnatter i. I de nordiske lande udleder en gennemsnitlig hotelovernatning 8,5 kg CO2e, hvor der i de fleste andre lande i verden udledes 15-45 kg CO2e pr. overnatning. Grunden til variationerne i udledning er bl.a. forskelle i landenes andel af vedvarende energi / atomkraft og behovet for fx aircondition i varmere områder. En uges overnatninger i Finland fremfor Tyrkiet vil således spare 255 kg CO2e.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Overnatning, gennemsnitshotel, Frankrig
6,7 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Spanien
30 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Stobritanien
21 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Tyskland
18 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Østrig
12 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Øvrige EU (se rapport for lande)
17 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Tyrkiet
45 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Thailand
37 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, USA
24 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
8,5 kg/overnatning
Overnatning, gennemsnitshotel, Øvrig verden
31 kg/overnatning

Tip: Overvej alternativer til hotelovernatning

En overnatning på hotel udleder mere CO2e, end når man er derhjemme. Merudledningen stammer fra ekstra opvarmning, lys og luksusgoder, som kræver strøm. Ved at vælge en overnatningsform der ligner mere en nat i eget hjem, sparer man således CO2e. Det anses fx for klimaneutralt at bruge airbnb, at overnatte hos familie eller sove i campingvogn. Vælger du vandrerhjem eller klimavenlige hoteller, vil det typisk udlede 2-10 kg CO2e pr. person pr. overnatning. En uges airbnb ferie i Spanien vil således spare 210 kg CO2e ift. hotelovernatning.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Frankrig
1,7 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Spanien
7,5 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Storbritanien
5,2 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Tyskland
4,5 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Østrig
3 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Øvrig EU (se rapport for lande)
4,4 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Tyrkiet
11 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Thailand
9,3 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), USA
6 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
2,1 kg/overnatning
Overnatning, lav-udledning (fx vandrerhjem, klimavenlige hoteller), Øvrig verden
7,8 kg/overnatning

Online

Tip: Brug ecosia.org istedet for Google

Et gennemsnitsmenneske foretager en internetsøgning omkring 1500 gange årligt. Foregår søgningen på Google, giver søgningerne en samlet udledning på op til 15 kg CO2e. Et CO2e-neutralt alternativ er siden ecosia.org, der investerer i vedvarende energi og planter træer for det overskud, de tjener på reklamer.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
1 google søgning
10 g
1 ecosia.org søgning
0 g

Tip: Overvej at læse papiravis

Hvis du læser mere end 30 minutters avis om dagen hver dag hele året, så udleder du mindre CO2e ved at læse papirversionen i stedet for den digitale avis. Daglig avislæsning i papirversion udleder 28 kg CO2e hvorimod 30 minutters digital avis dagligt udleder 35 kg. Det betyder, at hvis du kun læser 15 minutter, er den digitale avis vinderen, da udledningen stiger for hvert minut du læser. Omvendt hvis I fx er fire i familien, der læser papiravisen reduceres udledningen pr. person til 7 kg CO2e og gør papiravisen til vinder.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Læse papiravis dagligt pr. år
28 kg
Læse avis digitalt 30 min om dagen pr. år
35 kg

Tip: Overvej dit streamingforbrug

En times Netflix om dagen medfører en CO2e-udledning fra datacentre alene på ca 60 kg årligt. HBO og Amazon Prime har en sammenlignelig energisammensætning fordelt på fossile og grønne energikilder, og kan dermed med rimelighed sidestilles med Netflix i udledning. Derimod kører YouTubes datacentre på 56% grøn energi og kun 14% kulkraft og er lige nu den grønneste streamingtjeneste.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
1 times Netflix (HD kvalitet)
163 g
Internettjenesters energimærker

Tip: Køb kun e-bogs læser hvis du er læsehest

Papirbøger er at foretrække fremfor ebøger, medmindre du læser mange bøger. Dette skyldes, at produktionen af din ebogslæser udleder 48 kg CO2e svarende til ca. 36 papirbøger. Du skal altså læse mindst 36 bøger i din ebogslæsers levetid, før den giver en CO2-gevinst. Læser du 120 e-bøger er udledningen 400 g CO2e pr. bog modsat 1,2 kg CO2e pr. papirbog. Den store trumf er dog biblioteket, hvor du deler de samme papirbøger med mange andre og dermed også deler CO2-udledningen.

Diverse

Tip: Skift til plantebaseret dyrefoder

Kødbaseret mad er skidt for klimaet, både når maden er til mennesker, men også når den er til dyr. Katte har brug for animalsk protein i deres kost og kan ikke undvære kød, men mange andre dyr, inklusiv hunde, kan faktisk fint leve vegetarisk. Kødbaseret kost til en hund på 10 kg udleder årligt 1108 kg CO2e. Skifter du til plantebaseret dyrefoder reduceres denne udledning med 99% til blot 19 kg CO2e! Du sparer altså klimaet for en CO2e-udledning på over et ton om året.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Hund på 20 kg, kødbaseret foder, udledning pr. år
1630 kg
Hund på 20 kg, plantebaseret foder, udledning pr. år
19 kg

Tip: Vælg et lille kæledyr fremfor et stort

Ved at vælge en lille hund (2 kg) fremfor en stor hund (20 kg) reduceres den kæledyrsrelatede CO2e-udledning med 80%. Er foderet kødbaseret er CO2e-besparelsen årligt på 1,3 ton. En kanin vil være endnu mere klimavenlig, da den er mindre i størrelse, udelukkende spiser plantebaseret kost og endda kan aftage madrester, der ellers ville være gået til spilde.

Kilder

Aktivitet
CO2e
Kilde:
Hund på 2 kg, kødbaseret foder, udledning pr. år
326 kg
Hund på 20 kg, kødbaseret foder, udledning pr. år
1630 kg

Tip: Køb blomster med omtanke

Afskårne roser og liljer har et overraskende højt CO2e-aftryk på hhv. 2,4 kg og 3,5 kg pr. stilk. Køber du fx en buket med 25 roser to gange årligt udledes 120 kg CO2e. Udledningen stammer enten fra transport fra Kenya eller el og varme til drivhuse i produktionslandet (typisk Holland). Hvis du dropper roserne i vinterhalvåret og i stedet vælger danske blomster i sæson, kan du altså spare over 100 kg CO2e årligt.

Tip: Stop med at ryge

Hvis du leder efter endnu en grund til at droppe smøgerne, så tænk på klimaet. Produktionen af cigaretter forårsager et massivt vandforbrug og ødelæggelse af skov. Hvis du ryger 20 cigaretter om dagen, men stopper i dag, så har du på et år skånet klimaet for 100 kg CO2e.

Copyright 2019 - Klimasiden.
All rights Reserved